fredag 17 oktober 2014

Inför Kanonen

På söndag skall det avgöras. Eller rättare sagt, det är redan avgjort ur AMCs synvinkel. The-Kannan kan under inga omständigheter hamna i AMCs händer. Frågan är hur det kunde blir så här. Det finns givetvis inga enkla svar på en så pass komplex fråga men om man ändå skall mejsla fram några huvudsakliga skäll till detta så kan vi börja med att konstatera följande;
En del förare hade inte sina värjor slipade under säsongen och valde att helt avstå från någon form av duell (läs Martin, Christer och Cristofer).
Andra plockade i elfte timmen fram en tillsynes välslipad sabel men dessvärre av bristfälligt stål som inte gav någon större utdelning (läs Steiner)
Ett säkert kort i "Kannan" har annars varit Volvo 940. Även de tål dock inte hur oöm behandling som helst (läs Berglund) och i garaget har inga tävlingar vunnits. Det är nedslående att konstatera att mina anledningar till utebliven framgång är ytterst diffusa.

På söndag skall jag dock kasta mig in i leken igen. I högerstolen hos Rally Harry Loeb. Je suis Daniel Elena et ja champion du monde mére (de ni)