söndag 30 augusti 2015

TV-Svängen och nu är bössan laddad

Det blev ingen direkt succé när TV-Svängen avgjordes i Hörby. Redan på sträcka 1 var det dags för ett växande problem i Rallysverige att gör sig påmint. I en högerkurva över ett litet krön ligger en basketboll stor sten mitt på vägen. Jag tror först det är en papperskasse men oavsett hinner jag inte väja och träffen med stenen blir kraftfull och stenen är tillräckligt stor för att kasta en stor Volvo ner mot dikeskanten. Med en stor portion tur hände inget allvarligt men resten av sträckan var det ofokuserat och mest ett totalt psykbryt mellan ratten och ryggstödet. Det bankade och lät illa men vid första okulär besiktningen kunde inga synbara skador skönjas.

Vi körde SS2 i ett ganska bra tempo men fortfarande med en tydligt missljud under bilen men kunde inte direkt se på service efter sträckan var det kom ifrån.

På SS3 tog det slut när växelspaken gick av i fästet. Stenen hade träffat precis allt under bilen vilket fick till följd att vi tvingades bryta. Trist.


Om stenen var placerad i skogen eller ej ska vi låta vara osagt men jag vill ä skicka en hälsning till alla de som finns ute i skogen och på ett eller annat sätt saboterar genom att "skoga" så det bildas luckor i naturen, pilar om och drar ner ATA-band, placerar stenar i spåret eller hindar övrig publik från att fritt ställa sig på av arrangören godkänd plats. Allt för att se avåkningar. Jag vill bara påminna er att köra av klarar de flesta rallyförare av på egen hand. Ni bör ha ögon i nacken för jag kommer inte stå passiv och hålla tyst om jag ser det på tävlingar framöver. Om jag så ska lusläsa lagboken kan vi nog få er anmälda när vi tar er på bar gärning:

Brottsbalken 3 § Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras,
skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd
och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa
eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för
allmänfarlig ödeläggelse till fängelse, lägst två och högst
åtta år.
Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett
och högst tre år.
Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst sex
och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:396).

Som sagt. Ha ögon i nacken och försvarsadvokaten redo.