tisdag 25 september 2012

Mycket snack...

...men lite verkstad. Lokaltidningen ville veta lite om AMC-Rajset och då svarar man.

http://lommabladet.lokaltidningen.se/hoppas-paa-gott-samarbete/20120925/artikler/709279999