måndag 6 maj 2013

Något för VM?


Poängräkningen i The Kannan är inte som poängräkning i andra sammanhang. Oavsett idrottsgren eller tävlingsform. Ingvar Hansson är hjärnan bakom det kassaskåpssäkra systemet. Bonuspoängen för start och för att ha fullföljt tävlingen, 0,5 för start och 1,0 om man kommer i mål.
Antalet startande i klassen divideras med din placering, event. decimaler avrundas neråt.
Ex. 4:de plats av 19 startande = 4,75 ger 4,7 poäng + bonuspoäng 0,5 för start och 1,0 för att du kom i mål = 6,2 totalt.
Glasklart